Οι εγκαταστάσεις μας

Η εταιρεία « το Βουνό μας» έχει την έδρα της στο Ανθοχώρι Μετσόβου σε υψόμετρο 1.040 μέτρων στις πλαγιές της βόρειας Πίνδου.


Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα εξαγωγής του μελιού αλλά και επεξεργασίας όλων των προϊόντων της μέλισσας . 

Ταυτόχρονα λειτουργεί και  μια σύγχρονη γραμμή επεξεργασίας και τυποποίησης των αρωματικών (Ρίγανη και Τσάι του Βουνού) που καλλιεργούνται σε διάσπαρτες εκτάσεις σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 1400 μέτρων . 
Το Βουνό μας , διαθέτει επίσης χώρους στα Ιωάννινα, ώστε να είναι ευκολότερη η διακίνηση των προϊόντων.

Η εταιρεία , στα πλαίσια της ανάπτυξης της , είναι ήδη στη διαδικασία δημιουργίας νέων χώρων με σκοπό την απρόσκοπτη και ταχύτερη λειτουργία όλων των γραμμών παραγωγής της , κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2020.