Κοινωνική Ευθύνη


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  :   

Ως εταιρεία  « το Βουνό μας  », αναγνωρίζουμε έμπρακτα ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την κοινωνία όπως και το αντίστροφο. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας καθώς επίσης και της επαγγελματικής μας δεοντολογίας. Η προσέγγισή μας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζεται από μια σειρά πρωτοβουλιών στον ευρύτερο χώρο της κοινωνίας, με απώτερο σκοπό την προσφορά σε ομάδες και μονάδες που χρήζουν ανάγκης και βοήθειας. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μια εξειδικευμένη ομάδα η οποία σε συνεργασία με άλλους φορείς σχεδιάζει και οργανώνει ποικίλες δράσεις.